ZWROTY:

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, każdy klient ma prawo dostąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny w terminie 14 dniu. Powyższy termin kończy się z upływem 14 dni od momentu, w którym klient otrzymał nasze produkty. Jeśli klient zamierza odstąpić od umowy musi poinformować o tym firmę The Rose S.A. w formie jednoznacznego oświadczenia na przykład: pismo wysłane pocztą na adres:

The Rose S.A.
ul. Wałbrzyska 12
58-100 Świdnica

lub pocztą elektroniczną na adres  zwroty@therose.pl. W przypadku odstąpienia od umowy klient ponosi koszty odesłania produktu. Wszystkie produkty zwracane przez klientów muszą być oryginalnie zapakowane, nie otwierane i nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania. Spółka The Rose S.A. nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem produktów, termin 14 dni zgłoszenia zamiaru zwrotu towaru jest terminem nieprzekraczalnym. Spółka The Rose ponosi koszty zwrotu towaru w wypaku, gdy został przesłany produkt nie zgodny z opisem lub produkt inny od zamawianego.

Wszelkie informacje dotyczące zwrotu produktów dostępne są na stronie UOKiK : http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/.

REKLAMACJA:

Klienci spółki The Rose S.A. mają prawo do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Reklamację należy złożyć pisemnie za pośrednictwem poczty na adres The Rose S.A. ul. Głowackiego 14 58-100 Świdnica, droga e-mailową na adres reklamacje@therose.pl.